Polityka Prywatności oraz Regulamin strony konopnykatalog.pl

Niniejsza polityka prywatności oraz regulamin opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi, informuje użytkownika o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania portalu konopnykatalog.pl pod adresem konopnykatalog.pl, a także o zasady i prawa Administratora i Użytkownika.

 • 1

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – właściciel, Maciej Kondras.
  Kontakt mailowy: kontakt@konopnykatalog.pl
 2. Portal – portal dostępny pod adresem konopnykatalog.pl, na platformie WordPress.
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Portalu.
 4. Konto – uregulowana regulaminem nieodpłatna funkcja strony (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której użytkownik może założyć na stronie swoje indywidualne Konto.
 5. Pliki cookies (ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie], ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 6. Komentarz – tutaj subiektywna i suwerenna opinia użytkownika o danym produkcie.

  • 2

  DANE OSOBOWE

  1. Przetwarzanie danych.

  1a. Administratorem danych Użytkownika są wyłącznie Administratorzy opisani w §1 pkt 1.

  1.b Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodą odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na Portalu.

  2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.
  3. Podanie danych przez Użytkownika.

  3a. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.

  3b. Niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji Portalu.

  1. Gromadzenie danych przez Administratora.

  4a. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą narzędzi udostępnianych na platformie WordPress.

  4b. Administrator nie udostępnia danych przekazywanych mu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.

  4c. Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Nie będą przechowywane dłużej niż do zamknięcia Portalu.

  1. Podstawa przetwarzania danych.

  5a. Dane w celach opisanych w §2 pkt 1 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  1. Uprawnienia Użytkowników.

  6a. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2, w tym w szczególności do

  – prawo do sprostowania czy też usunięcia wprowadzonych danych;

  – prawo z pkt. 6 jest rozpatrzone na podstawie przesłanej wiadomości e-mailowej na kontakt@konopnykatalog.pl i odbywa się w przeciągu 3 do 7 dni.
  Rozpatrzenie odbywa się na podstawie poprawnie przesłanych danych (Imię, Nazwisko, e-mail).

  • 3

  SYSTEM KOMENTARZY

  1. Komentarz – tutaj subiektywna i suwerenna opinia użytkownika o danym produkcie.
  2. Użytkownik zostawiając komentarz na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez system komentarzy zgodnie z jego polityką prywatności.
  1. Administrator zastrzega, że wszelkie komentarze z niewłaściwą treścią czyt. treści obsceniczne, pornograficzne lub nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami. będą niedopuszczone do publikacji. (określenia, które w Słowniku Języka Polskiego PWN mają kwalifikator „wulgarny”, „obraźliwy”, pogardliwy” lub „wyzwisko”).
  2. Administrator zastrzega, że będzie blokował/usuwał konta osób notorycznie łamiące pkt. 3 odnośnie komentarzy.

   • 4

   PLIKI COOKIES

   1. Pliki cookies (ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie], ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

   1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

   2a. zapewnienia prawidłowego działania Portalu;

   2b. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;

   2c. w celach statystycznych;

   2d. w celach marketingowych.

   4. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie].
   5.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

   • 5

   KONTO

   1. Konto – uregulowana regulaminem nieodpłatna funkcja strony (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której użytkownik może założyć na stronie swoje indywidualne Konto.
   2. Osoba zakładająca Konto na stronie konopnykatalog.pl zobowiązuje się do przestrzegania zasad:

   2a. nie zakładać konta z loginem obraźliwym, wulgarnym. Wszelkie tego typu konta będą od razu usuwane przez Administratora.

   2b. Użytkownik przestrzega zasady związanej z komentarzem na stronie (paragraf 3 regulaminu strony).

   2c. nie używać przy wprowadzaniu towaru słów wulgarnych, obraźliwych oraz nie publikować zdjęć niezgodnych z towarem bądź ogólnie przyjętych za niestosowne.
   Wszelkie tego typu wprowadzone teksty nie będą akceptowane przez administratora.

   2d. Użytkownik wprowadzając produkt pod postacią zdjęcia oraz tekstu ma świadomość o prawach autorskich i jednocześnie je przestrzega.

   2e. Użytkownik dodając produkt pod postacią zdjęcia oraz tekstu jest pełnoprawnym jego właścicielem. Użytkownik w każdej chwili może zmienić opis/zdjęcie kierując zmiany drogą mailową do administratora.

   1. Osoba zakładająca Konto na stronie konopnykatalog.pl ma prawo do:

   3a. wprowadzania produktu w postaci tekstu oraz zdjęć.

   3b. wyrażania swojej opinii odnośnie danego produktu. Czynność ta odbywa się za pomocą funkcji Komentarza.

   • 6

   POZOSTAŁE TECHNOLOGIE

   Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swoim Portalu technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na Portalu:

   1. Widget Facebook umożliwiający polubienie i obserwowanie naszego profilu w tym serwisie;
   2. Widget Google + umożliwiający obserwowanie naszego profilu w tym serwisie;
   3. Kod śledzenia Google Analytics w celach analizy statystyki Portalu

   • 7

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Strona konopnykatalog.pl ma charakter wyłącznie informacyjny. Zawarte na niej treści nie stanowią oferty handlowej.
   2. Treści ukazywane na stronie są upublicznione za zgodą sklepów, producentów, użytkowników.
   3. Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje, zdjęcia na stronie były prawdziwe i jak najbardziej rzetelne, konopnykatalog.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawdziwość jakichkolwiek informacji.
   4. Administrator strony zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na stronie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego uprzedzenia. Wprowadzone zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów strony.
   5. Jeśli użytkownik zrobi coś, co jest przestępstwem na mocy obowiązującego prawa, Twoje prawo do korzystania ze strony konopnykatalog.pl zakończy się z efektem natychmiastowym.
    Twoje postępowanie prześlemy do odpowiednich władz.
    Przez przestępstwo rozumiemy wprowadzenie wirusa, robaka i innych materiałów szkodliwych pod względem technologicznym.
    Nie próbuj uzyskać dostępu do naszej strony, serwera lub jakiejkolwiek połączonej bazy danych. Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez wirusy lub inne szkodliwe materiały przesyłane za pośrednictwem naszej witryny.